ΙΤΕ - REDComm

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε στο ΤΕDxAnogeia, ήταν πως θα καταφέρναμε να έχουμε σύνδεση διαδικτύου στον χώρο του Venue! Αφενός, για τις ανάγκες της διοργάνωσης και αφετέρου προς χρήση από τους επισκέπτες. Ευτυχώς στην Ελλάδα, όταν τα πράγματα γίνονται πραγματικά απαιτητικά υπάρχει το ΙΤΕ! Έτσι, όταν χρειάζεσαι Wi-Fi στα 1200 μέτρα υψόμετρο, στη καρδιά του βουνού και μακριά από οποιαδήποτε κατοικημένη περιοχή μπορείς να το έχεις. Το πως ακριβώς, είναι αυτό που θα μας δείξει η ομάδα του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών και δικτύων του Ίδρυματος Τεχνολογίας και Έρευνας που θα βρίσκεται στο ΤΕDxAnogeia

The story


Ο κύριος στόχος του REDComm είναι η δημιουργία τηλεπικοινωνιακών υποδομών για χρήση σε καταστάσεις κρίσης και εκτάκτου ανάγκης όπου οι υπάρχουσες τηλεπικοινωνιακές υποδομές δεν είναι διαθέσιμες. Σε τέτοιες καταστάσεις (Σεισμοί, πλημύρες, τρομοκρατικές επιθέσεις κλπ.) οι υπάρχουσες τηλεπικοινωνιακές υποδομές καλούνται να εξυπηρετήσουν υψηλό τηλεπικοινωνιακό φορτίο ή ακόμα μπορεί να έχουν υποστεί ζημίες η να έχουν καταστραφεί. Η υποστήριξη των τηλεπικοινωνιών  τόσο για πολίτες όσο και για ομάδες διάσωσης, παρέχει ζωτικής σημασίας διασύνδεση ανάμεσα τους ταυτόχρονα σε οποιοδήποτε σημείο οποιαδήποτε στιγμή ανεξάρτητα από την ύπαρξη σταθερών τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

Ο κόμβος REDComm αποτελεί ένα προηγμένο τηλεπικοινωνιακό κινητό κόμβο άμεσης ανάπτυξης ο οποίος μπορεί να προσφέρει συνδεσιμότητα τόσο σε ομάδες δασώσεις όσο και στο ευρύ κοινό σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Μοναδικό χαρακτηριστικό του REDComm είναι η ενσωμάτωση πολλαπλών διασυνδέσεων (interfaces) βασιζόμενες σε συστήματα επικοινωνίας μέσω λογισμικού (Software Defined Radio-SDR) οι οποίες σχηματίζουν ένα δίκτυο κορμού μεταξύ των κόμβων. Η χρήση SDR προσδίδει τις δυνατότητες του μεγάλου εύρους συχνοτήτων λειτουργίας, του αυξημένου εύρους ζώνης καθώς και μελλοντικής αναβάθμισης με ελάχιστο κόστος.

Ο κόμβος REDComm μπορεί να διαχειριστεί επικοινωνίες εκτάκτου ανάγκης χωρίς να βασίζεται σε υπάρχουσες τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Η χρήση πολλαπλών κόμβων παρέχει μια ανθεκτική αρχιτεκτονική αποτελούμενη από: ένα κέντρο συντονισμού και κινητές μονάδες που επικοινωνούν με το κέντρο συντονισμού. Οι κινητές μονάδες δημιουργούν ένα πολυγωνικό δίκτυο (mesh network) ικανό να καλύψει μια μεγάλη περιοχή παρέχοντας πανταχού παρούσες ανεξάρτητες δικτυακές υπηρεσίες ετερογενών τεχνολογιών (π.χ. WiFi, GSM), παρέχοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να πραγματοποιούν κλήσεις εκτάκτου ανάγκης (π.χ. 112) και να επικοινωνήσουν με το κέντρο συντονισμού ζητώντας ή παρέχοντας βοήθεια. Επιπλέων κάθε κόμβος είναι εξοπλισμένος με μια ποικιλία ασυρμάτων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων τα συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται από τους διαφόρους φορείς αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (αστυνομία, πυροσβεστική, ΕΚΑΒ). Έτσι οι κόμβοι REDComm παρέχουν τις απαραίτητες τηλεπικοινωνιακές υποδομές για περιπτώσεις διαχείρισης κρίσεων.

 

 

REDComm has as main target to build a communication infrastructure to support and handle communications in emergency and crisis situations, when standard communication networks are not available. In emergency situations (i.e. floods, earthquakes, terrorist attacks, etc.) the standard communication networks (land lines, GSM, internet etc.) are either overloaded or not operating due to physical damages. The support of communications not only for the rescue teams, but also for the general public, provides the vital connectivity to the public and emergency response capabilities concurrently at any place, any time without the need for any other infrastructure support.

REDComm is an advanced rapid emergency deployment communication mobile node that offers connectivity both to the general public and the rescue teams. The unique feature of REDComm is the incorporation of multiple Software Defined Radio (SDR) interfaces that are being employed in the backbone communication infrastructure. The use of SDRs provides the advantages of wide range frequency selection, large bandwidth and minimum cost future upgradability.

REDComm is able to handle emergency communications, without the need of standard telecom networks. The use of several nodes provides a resilient and robust architecture consisting of: a command center for coordinating the emergency responders, and several mobile and portable units that communicate with the command center. The mobile units form a backbone wireless mesh network able to cover a large area providing an independent network for ubiquitous heterogeneous services (i.e. WiFi, GSM). In this respect, citizens are able to dial emergency numbers (i.e. 112) and communicate with the command center to seek or provide help. Moreover, each node is equipped with a variety of radio equipment employed by the police / fire departments and other emergency response teams. In that way, REDComm provides the needed infrastructure for emergency communications in crises.